Wat verandert er in 2023 op de woningmarkt?

We zetten de belangrijkste wijzigingen op de woningmarkt voor je op een rijtje. De volgende wijzigingen hebben betrekking op het (ver)kopen en (ver)huren van woningen:

Goed nieuws: de vrijstelling voor starters gaat omhoog 
De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters gaat omhoog. Starters die in 2023 een huis kopen voor minder dan € 440.000 hoeven de 2% overdrachtsbelasting niet te betalen. De voorwaarden blijven ongewijzigd: de leeftijdsgrens van 34 jaar, de zelfbewoningsplicht en het niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze vrijstelling.

Jubelton gaat drastisch omlaag
De zogenaamde jubelton, het extra bedrag dat ouders belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken voor de koop van een huis, gaat vanaf januari van € 106.671 flink omlaag naar € 27.231. Vanaf 2024 wordt deze regeling zelfs helemaal afgeschaft. Ouders mogen dan nog wel belastingvrij schenken, maar er is geen verhoogd bedrag meer voor een eigen woning. Zo’n schenking van je ouders mag je overigens ook gebruiken voor het aflossen of het verbouwen van je eigen woning.

Nieuw: biedlogboek
Per 1 januari 2023 zijn wij als Vastgoedpro makelaar, op basis van onze Erecode, verplicht om met een biedlogboek te werken. Het biedlogboek zorgt voor extra transparantie. Kandidaat-kopers hebben vanaf dit jaar het recht op inzage in het biedlogboek, indien de verkoop plaatsvindt bij een makelaar die is aangesloten bij een van de drie branche- en beroepsorganisaties.   

Hypotheekrenteaftrek verder omlaag
De hypotheekrenteaftrek wordt sinds 2020 stapsgewijs verlaagd. In 2023 mag je nog maximaal 37,05% aftrekken. Dat percentage geldt niet alleen voor je hypotheekrente, maar ook voor andere aftrekbare kosten voor je eigen woning, zoals erfpachtbetalingen of notaris- en advieskosten. De verlaging van de hypotheekrenteaftrek is vooral ongunstig als je meer dan € 73.031 verdient, want de inkomstenbelasting die je betaalt (49,5%) is hoger. Voor mensen met een lager inkomen is het belastingtarief gelijk.

Ben je tweeverdiener? Dan kun je meer lenen!
Tweeverdieners die in 2023 samen een huis kopen kunnen het tweede inkomen volledig meetellen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Voorheen telde het tweede inkomen mee tot 90%.

Eigenwoningforfait daalt
Het eigenwoningforfait, ofwel de belasting die een huiseigenaar betaalt over het bezit van een huis, daalt in 2023 van 0,45% naar 0,35%. Dit geldt niet voor woningen onder de € 75.000 of boven de
€ 1.200.000. Het is echter nog maar de vraag of huisbezitters iets gaan merken van de verlaging eigenwoningforfait aangezien deze heffing wordt berekend over de WOZ-waarde en deze is ook gestegen.

Overdrachtsbelasting voor beleggers gaat omhoog
De overdrachtsbelasting voor investeerders, die huizen kopen om te verhuren, stijgt van 8% naar 10,4%. Het kabinet wil hiermee het beleggen in huizen ontmoedigen.

De verhuurderheffing vervalt
Verhuurders die meer dan vijftig huurhuizen bezitten, betalen per 1 januari 2023 geen heffing meer over de waarde van deze huizen. Door het vervallen van deze heffing, die door de sterke stijging van de huizenprijzen de laatste jaren flink omhoog is gegaan, kunnen woningbouwcoöperaties het geld dat ze nu overhouden besteden aan het bouwen van nieuwe woningen. Ook kunnen ze de huren hierdoor omlaag brengen.

Huurtoeslag gaat omhoog
In 2023 stijgt de huurtoeslag met ongeveer € 200 per jaar. Dit is een extra compensatie voor de inflatie. De huurtoeslag blijft uiteraard afhankelijk van je inkomen, vermogen, de hoogte van de huur en je gezinssamenstelling.