Ga je een huis kopen of wil je je huis verkopen?

Dan heb je ongetwijfeld veel vragen. Op een aantal veelvoorkomende vragen geven wij antwoord. Wil je meer informatie? Bel ons gerust, wij helpen je graag verder.

Wanneer de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend is de koop gesloten. Bij de aankoop van een huis door een particulier moet de koopovereenkomst altijd schriftelijk worden aangegaan (schriftelijkheidsvereiste; een door koper en verkoper ondertekende koopovereenkomst). Bij een mondelinge overeenstemming is er geen sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst.

Wanneer de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) heeft een afschrift van de overeenkomst ontvangen, gaan de drie dagen bedenktijd in. Binnen deze tijd kan je als  koper de koop zonder opgave van redenen ontbinden. Hierna is de koop definitief, tenzij er sprake is van ontbindende voorwaarden. Afhankelijk van de dag waarop de bedenktijd ingaat, kan deze langer dan drie dagen duren. Wij kunnen je precies vertellen wat dat in jouw geval betekent.

Dit zijn voorwaarden die in de koopakte zijn opgenomen en die de koop kunnen ontbinden. De ontbindende voorwaarden worden al bij het uitbrengen van een bod vermeld. Denk bijvoorbeeld aan:
1) Voorbehoud van financiering. De koop gaat niet door als het niet lukt om de hypotheek rond te krijgen voor een bepaalde datum. Er moet ook in staan wat het hypotheekbedrag is. Je kunt ook afspreken wat je maximaal per jaar wilt betalen aan hypotheeklasten, wat de maximale rente is en om wat voor soort hypotheek het gaat.
2) Voorbehoud bouwtechnische keuring
Een bouwtechnische keuring is altijd verstandig. Dus niet alleen als je twijfelt over de staat van de woning. Laat je een expert de woning keuren dan weet je waar je aan toe bent. Bij dit voorbehoud kun je afzien van de koop als de keuring tegenvallende resultaten laat zien. Wat precies tegenvallende resultaten zijn, moet je afspreken met de verkoper.
3) Wachten tot verkoop eigen woning
Heb je al een eigen huis en ben je op zoek naar een andere woning? Dan is het raadzaam om in het koopcontract op te nemen dat je jouw woning eerst wilt verkopen voordat je de nieuwe woning koopt, eventueel voor een minimale koopprijs. Met dit voorbehoud zullen overigens niet alle verkopers akkoord gaan

Wij adviseren je bij alle aspecten van het koop/verkooptraject en bieden een all-in service met als doel een optimaal verkoopresultaat. Wij verrichten onder andere de volgende werkzaamheden: onderzoek verrichten naar het pand (akten, omgeving, bestemmingsplan etc), de vraagprijs bepalen, het vaststellen van de verkoopstrategie, verkoopstyling, publicatie op woningplatformen, het verzorgen van bezichtigingen, onderhandelingen voeren, koopovereenkomst opmaken, inspectie, etc). Een Vastgoedpro makelaar mag niet tegelijkertijd optreden als aankoopmakelaar en verkoopmakelaar ten aanzien van het zelfde pand. De verkopend makelaar behartigt uitsluitend de belangen van de verkoper. Een aankoopmakelaar behartigt de belangen van de koper. In de algemene consumentenvoorwaarden lees je meer over de rechten en plichten.

Verkoop jij je woning dan heb je een mededelingsplicht. Je bent verplicht om alle gebreken waarvan je op de hoogte bent en die van belang zijn voor de aankoop van de woning, te melden. In de vragenlijst wordt alle informatie over de woning vastgelegd. De  koper daarentegen heeft een onderzoeksplicht. Hij moet de woning goed onderzoeken, wat is de bouwkundige staat, wat staat er in het bestemmingsplan en zijn er eventuele gebreken? Soms is het verstandig om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. De aankoopmakelaar kan hierin adviseren.

Sinds 2021 is een energielabel wettelijk verplicht wanneer je je woning wilt verkopen. Bij het ontbreken van een label riskeer je als verkoper een boete. Een energielabel kun je gemakkelijk en snel aanvragen bij Homekeur of EvT Energielabels. Uiteraard kunnen wij je hierbij ook verder helpen.

Sinds 2021 is een energielabel wettelijk verplicht wanneer je je woning wilt verkopen. Bij het ontbreken van een label riskeer je als verkoper een boete. Een energielabel kun je gemakkelijk en snel aanvragen bij Homekeur (link) of EvT Energielabels (link). Uiteraard kunnen wij je hierbij ook verder helpen.

Dit mag want er is pas sprake van een rechtsgeldige overeenkomst als beide partijen die hebben ondertekend, het zogenaamde schriftelijk-heidsvereiste. Wanneer koper en verkoper de koopovereenkomst beide hebben ondertekend, ligt de koop vast voor de verkoper en heeft koper nog 3 dagen bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Nee, de verkoper is dit niet verplicht. De vraagprijs moet gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een bod (uitspraak van de Hoge Raad). Ook als je de vraagprijs of meer biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet. Daarnaast zijn ook de ontbindende voorwaarden van belang zoals het voorbehoud financiering en bouwtechnische keuring.

Bij de vraagprijs wordt bijna altijd de afkorting k.k. vermeld. Dit is de afkorting voor kosten koper. Dat betekent dat je naast de overeengekomen koopsom ook de volgende kosten betaalt: overdrachtsbelasting, notariskosten (opmaken van de leveringsakte en het verzorgen van de inschrijving in het kadaster), opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. Wanneer er achter de vraagprijs v.o.n. (vrij op naam) vermeld staat, betekent dit dat hierboven genoemde kosten in de koopprijs zijn opgenomen. Dit betreft veelal nieuwbouwwoningen.

Dit is een vastgesteld bedrag of een percentage over de koopsom van je woning. De courtage betaal je aan de makelaar en is de vergoeding voor de dienstverlening. De courtage wordt meestal verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De notaris wordt gekozen door de koper, tenzij anders is overeengekomen.
Bij HDL makelaars betaal je een all-in tarief, dus inclusief de kosten voor de presentatie van de woning en de publicatie op de woningplatformen zoals Funda, en inclusief 21% BTW.